Jogi tudnivalók

Felhívjuk figyelmét, hogy a www.etteremnyitas.hu weboldal és az ott elhelyezett dokumentumok ill. a szerzői jogról szóló törvény által szabályozott tartalmi elemek, stb. szerzői jogaival kizárólagosan a Design Stúdió Kft. rendelkezik.

A weboldal és annak tartalmi elemei csak rendeltetésének megfelelően használhatóak. Minden további felhasználáshoz, így különösen nyomdai és elektronikus úton történő sokszorosításhoz, másoláshoz, illetve tároláshoz a Design Stúdió Kft. előzetes írásos hozzájárulása szükséges.

A Design Stúdió Kft. szerzői jogait a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján gyakorolja. Vitás kérdésekben e jogszabály, illetve a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) rendelkezései az irányadóak.